Vértezd fel magad válságálló tudással

Vértezd fel magad válságálló tudással

Egyre többen figyelmeztetnek egy közeledő gazdasági válságra. A 2009-es válság óta közel egy évtized telt el, és igaz az is, hogy a második világháború óta most már ez a leghosszabb periódus, ami eltelik két válság között. A válságoknak számos fajtája és hatása lehet, most csak a gazdasági vetülettel rendelkező válságokra koncentrálok, és azok közül is csak azokra, amelyek kihathatnak a munkaerőpiaci állapotokra is.

A Kondratyev ciklus elmélete alapján nem várható olyan drasztikus válság, amely a legutóbbi volt, ugyanakkor tételezzük fel, hogy a munkaerőpiacot valószínűleg ismét érinti majd.

Jelenleg nem csak hazánkban, de az EU-ban is igaz az az állítás, hogy munkaerőhiány van, 2018 harmadik negyedéves adatok alapján az állások 2,2 százalékát nem tudták betölteni (EUROSTAT). Hazánkat azonban különösen sújtja, hiszen a bérversenyben és munkakörülményekben rendre alulmaradunk nyugat-európai versenytársainkhoz képest. Több tényező is lehet okozója a kivándorlásnak, de Siskáné és társai (2017) alapján a gazdasági okok jelentik a váltás első számú indokát. Ennek köszönhetően a különböző eltérő becslésekre támaszkodva is megállapítható, hogy jelentős mennyiségben hagyta el az országot ideiglenesen vagy állandó jelleggel a munkaképes korú lakosság. Az 1989 óta az országból az EU fejlett tagállamaiba vándorló lakosság csak becsülhető, a pontos szám valahol 350 és 600 ezer között lehet (Siskáné et al, 2017).

Az elmúlt néhány évben a világgazdasági konjunktúra és a csökkenő hazai munkaképes korú lakosság együttes hatásaként általában igaz az, hogy a munkavállalók jobb alkupozícióban vannak, mint korábban. Egy új, világgazdasági válságnak kettős következményei lehetnek. Egyfelől a vállalatok visszafogják a termelést, másfelől a külföldön dolgozó magyarok egy része is hazakényszerülhet esetlegesen külföldi munkáját elveszítve, mivel „a fogadó országokban a munkanélküliség növekedése általában jobban sújtja a bevándorlókat” (Bodnár – Szabó, 2014). Ez kettős hatásként rontaná a hazai munkaerőpiaci helyzetet a munkavállalók szempontjából.

Magyarországon ma nagyobb súlyt képvisel az ipar részaránya a gazdaságban az EU átlaghoz viszonyítva (26,3%, illetve 21,6%, 2017, EUROSTAT), amely hasonló arányt mutat régiós versenytársainkhoz képest. Az export értékben mért nagyrésze az autóiparhoz kötődik. A KSH 2017-es adatai alapján a gépek és szállítóeszközök árufőcsoportba tartozott az ország kivitelének 55,84 százaléka. Amennyiben a külkereskedelmi egyenleget nézzük, jobban kijön ezen árufőcsoport dominanciája: az ország 2017-es 2500,5 milliárd forintos külkereskedelmi többletéhez a gépek és szállítóeszközök árufőcsoport járult hozzá a legnagyobb mértékben, 3504,6 milliárd forintos többlettel. Ebből a közúti jármű árucsoporthoz tartozott 2269,36 milliárd forint többlet, azaz Magyarország autóipari kiviteli többlete 2017-ben a teljes külkereskedelmi többlet 90,8 százalékát fedte le.

Természetesen a hazai autóipar is végez fejlesztéseket, de alapvetően mégis az összeszerelés adja az itt végzett tevékenység döntő részét. Ez azonban azt jelenti, hogy míg előbbi válságállóbb, az utóbbi jobban kitetté teszi a hazai munkaerőpiacot a világgazdaság hullámzásainak.

Egy válságban pedig különösen nehéz lehet új munkaerőként belépni a munkaerőpiacra. Hamarosan folytatjuk a cikket a következő résszel. Addig is gondold végig: te mivel teszed értékesebbé a diplomádat?

Felhasznált irodalom:

  1. Siskáné Szilasi, Beáta, Halász, Levente & Gál-Szabó, Lajos (2017): A magyar fiatalok erősödő kivándorlási szándékának kiváltó okai és jellemzői, Tér és Társadalom, 31. évf., 4. szám, doi:10.17649/TET.31.4.2885
  2. Bodnár Katalin, Szabó Lajos Tamás (2014): A kivándorlás hatása a hazai munkaerőpiacra, MNB-tanulmányok 114., online elérhetőség: http://mek.oszk.hu/13400/13401/13401.pdf 
  3. Boda Márton Attila (2019): Felkészülés a válságra piacképes tudással: üzleti szimulációs játékok használata a hazai gazdasági képzésben. Kézirat, publikálás alatt

A Corporaise idén a sörpiacnak szenteli a figyelmét.

Mutasd meg, hogy te hogyan irányítanál egy sörpiacon működő vállalatot. Nézd meg a játék sztoriját.
vagy nevezz a versenyre

Maximulation Business Simulation Games Kft.
Phone: +36 20 489 4774
Istvánmezei út 2/C
Budapest